Lapsi- ja perhekerhotyö

Lapsityö

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen.

  • antaa kristillistä kasvatusta alle kouluikäisille
  • kasvattaa lapsia seurakunnan yhteyteen
  • tukee vanhempia kasvatustehtävässä

 

Perhekerhotyö

Seurakunnan perhekerhotyö on kokoavaa toimintaa, joka vahvistaa seurakuntayhteyttä ja perheen keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  • sisältyy kaikkiin seurakunnan työmuotoihin
  • perustuu kristillisiin arvoihin
  • perustuu avioliiton, perheen ja vanhemmuuden tukemiseen

 

Ekavauvaryhmä

Tervetuloa ensimmäistä kertaa äidiksi tulleet vauvansa (0-6 kk) kanssa tai ensimmäistä lastaan odottavat mukaan ryhmään.
Ryhmä kokoontuu maaliskuusta alkaen tiistaisin klo 13-15 päiväkerhotilassa, Kirkkopuistokatu 11 C 2.

Sisältö:
- vertaistuki
- yhdessäolo
- vauva-arkeen liittyvät vierailijat

Ryhmä on maksuton.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: p. 040 542 1319 ja p. 040 527 2153