Talous ja hallinto

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Äänioikeus vaaleissa on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa oleva luottamushenkilöelin. Se valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja panee täytäntöön valtuuston päätökset. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Neuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta.

Kirkkoneuvoston kokousajat:

 

ke 19.12.2018

 

Kirkkovaltuuston kokousajat:

ke 16.1.2019

 

Kemin seurakunnassa toimitettiin 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valittiin vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.  Seurakuntavaalit2018