Uutislistaukseen

Toimistosihteeri Mari Koivisto istuu virastossa tietokoneen ääressä Toimistosihteeri Mari Koivisto palvelee asiakkaita Kemin kirkkoherranvirastossa Oulun aluekeskusrekisteriin siirtymisen jälkeenkin

Kemin seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisteriin 1.5.2021

14.4.2021 15.10

Kemin seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisteriin 1.5.2021.

Seurakunnan liittyminen aluekeskusrekisteriin ei aiheuta muutoksia seurakuntalaisten näkökulmasta. Tietojen tallentaminen ja luovuttaminen tapahtuu jatkossa Oulussa, mutta seurakuntalaisia palvellaan Kemin kirkkoherranvirastossa entiseen tapaan muun muassa ajanvarauksiin liittyvissä asioissa.

Oulun aluekeskusrekisteri on perustettu vuoden 2018 alussa ja siihen kuuluu tällä hetkellä Oulun seitsemän seurakunnan lisäksi 25 seurakuntaa. Toukokuun 2021 alussa Oulun aluekeskusrekisterin seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä tulee olemaan noin 306 000. Oulun aluekeskusrekisteriin tulee vielä yhdeksän seurakuntaa vuoden 2022 alkuun mennessä, jolloin jäsenmäärä on noin 370 000.

Kirkkohallitus on linjannut, että kirkonkirjojenpito tulee keskittää alueellisiin keskusrekistereihin vuoden 2022 alkuun mennessä. Päätöksen taustalla on erityistä ammattitaitoa vaativien tehtävien keskittäminen suurempiin yksiköihin, joissa helpommin voidaan taata henkilökunnan perehdyttäminen ja loma-aikojen sijaistamiset. Selvitysten perusteella keskittämisellä pystytään myös vähentämään kirkonkirjojenpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Kirkossa on otettu käyttöön sähköisiä palveluita, jotta seurakuntalaiset voivat hoitaa asioitaan verkossa vuorokauden ajasta riippumatta. Avioliiton esteidentutkintapyynnöistä hoidetaan tällä hetkellä sähköisesti yli 90 %. Virkatodistusten tilaamiseen tarkoitettu uusi sähköinen palvelu otettiin käyttöön joulukuussa 2020.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen sähköinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuonna 2012. Kirkon jäsenrekisterissä pidetään yllä seurakuntien jäsenten henkilötietoja sekä tietoja heidän perhesuhteistaan. Tiedot ovat välttämättömiä seurakuntalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. Evankelis-luterilaisella kirkolla on myös väestökirjanpidollisia tehtäviä esimerkiksi kasteen ja avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä sekä eri käyttötarkoituksiin liittyvien virkatodistusten luovuttamisessa.