Apua elämän kriiseissä

Elämä voi tuoda eteen vaikeuksia, joista ei yksin selviä. Seurakunnan työntekijät ovat sinua varten.

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa auttamista ja palvelua. Sen tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti erityisesti hengellisissä kysymyksissä.

Diakonia tukee erityisesti henkilöitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Myös vaikeuksien syitä etsitään ja pyritään ennaltaehkäisemään. Jokaisessa seurakuntapiirissä on diakoniatyöntekijä, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oman alueensa diakoninen perhe- ja vanhustyö.


 

 

 

Nainen joka lohduttaa toista pitämällä käsistä kiinni