Apua elämän kriiseissä

Elämä voi tuoda eteen vaikeuksia, joista ei yksin selviä. Seurakunnan työntekijät ovat sinua varten.

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa auttamista ja palvelua. Sen tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti erityisesti hengellisissä kysymyksissä.

Diakonia tukee erityisesti henkilöitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Myös vaikeuksien syitä etsitään ja pyritään ennaltaehkäisemään. Jokaisessa seurakuntapiirissä on diakoniatyöntekijä, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oman alueensa diakoninen perhe- ja vanhustyö.

Korona-avustus

Opetus - ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta jaettavaksi korona-avustuksena seurakuntien diakoniatyön kautta. Avustusta haetaan tästä linkistä löytyvällä lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen itse tai pyytää lähettämään lomakkeen postitse (puh. 040 552 9500).

Hakuaika on 30.4.2021 mennessä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten korona on vaikuttanut kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen (esim. lomautus, työttömyys, muu syy). Avustusta ei myönnetä sakkoihin ja lainoihin, eikä yritystoimintaan. Yrittäjät voivat hakea avustusta oman palkan pienemisen tai loppumisen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon. Avustusta ei anneta rahana hakijalle. Avustuksella voidaan maksaa muun muassa laskuja ja myöntää ostokortteja. Hakijan elämäntilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Avustuksen käsittelemiseksi tarvitsemme kirjallisen suostumuksen tietojen tallentamista ja käsittelyä varten. Suostumuslomake on hakemuksen mukana. Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme kuukauden tiliotteen ja toimeentulotukipäätöksen. Täytä hakemus huolellisesti, ja muista liitteet ja allekirjoitus.

Avustuksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä
johtava diakoniatyöntekijä Teija Jestilään p. 040 522 9500 tai teija.jestila(at)evl.fi

Lähetä avustushakemus osoitteeseen:
Kemin seurakunta / Diakoniatyö
Kirkkopuistokatu 11
94100 Kemi

Kuoreen merkintä ”Korona-avustukset”
 

 

 

Nainen joka lohduttaa toista pitämällä käsistä kiinni