Apua elämän kriiseissä

Elämä voi tuoda eteen vaikeuksia, joista ei yksin selviä. Seurakunnan työntekijät ovat sinua varten.

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa auttamista ja palvelua. Sen tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti erityisesti hengellisissä kysymyksissä.

Diakonia tukee erityisesti henkilöitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Myös vaikeuksien syitä etsitään ja pyritään ennaltaehkäisemään. Jokaisessa seurakuntapiirissä on diakoniatyöntekijä, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oman alueensa diakoninen perhe- ja vanhustyö.


 

Kemin Veitsiluodon tehtaan lakkauttaminen

Tiistai 20.4.2021 jää historiaan surullisena päivänä Kemissä, Meri-Lapissa ja suomalaisessa metsäteollisuudessa; jouduimme kuulemaan päätöksestä, joka sulkee Kemin Veitsiluodon tehtaan vielä kuluvan vuoden aikana.

Päätös koskettaa tehtaan työntekijöitä, heidän perheitään, lukuisia alihankkijoita ja koko merilappilaista yhteisöä. Tilanteessa tukitoimet ovat välttämättömiä ja tukea on jo luvattu valtiovallan taholta.

Paikallisesti myös henkisessä huollossa tukea on saatavilla. Yhdessä eri toimijoiden kanssa Kemin seurakunta on tukemassa tämän kriisin keskellä. Seurakuntamme diakonit ja papit ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Löydämme myös tavan keskustella kasvokkain. Yhteystiedot löydät tästä linkistä.

 

 

Nainen joka lohduttaa toista pitämällä käsistä kiinni