Lapsityö

  • antaa kristillistä kasvatusta alle kouluikäisille
  • kasvattaa lapsia seurakunnan yhteyteen
  • tukee vanhempia kasvatustehtävässä

 

Perhetyö

Seurakunnan perhetyö on kokoavaa toimintaa, joka vahvistaa seurakuntayhteyttä ja perheen keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  • sisältyy kaikkiin seurakunnan työmuotoihin
  • perustuu kristillisiin arvoihin
  • perustuu avioliiton, perheen ja vanhemmuuden tukemiseen