Lapsi- ja perhekerhotyö

Lapsityö

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen.

  • antaa kristillistä kasvatusta alle kouluikäisille
  • kasvattaa lapsia seurakunnan yhteyteen
  • tukee vanhempia kasvatustehtävässä

 

Perhekerhotyö

Seurakunnan perhekerhotyö on kokoavaa toimintaa, joka vahvistaa seurakuntayhteyttä ja perheen keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  • sisältyy kaikkiin seurakunnan työmuotoihin
  • perustuu kristillisiin arvoihin
  • perustuu avioliiton, perheen ja vanhemmuuden tukemiseen

Ekavauvaryhmä

Tervetuloa ensimmäistä kertaa äidiksi tulleet vauvansa (0-6 kk) kanssa tai ensimmäistä lastaan 
odottavat mukaan ryhmään.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa tiistaisin klo 13-15. Aloitus lokakuussa.

Sisältö:
- vertaistuki
- yhdessäolo
- vauva-arkeen liittyvät vierailijat

Ryhmä on maksuton.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
p. 040 542 1319
p. 040 505 5241