Lapsi- ja perhekerhotyö
 

Lapsityö

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen.

  • antaa kristillistä kasvatusta alle kouluikäisille
  • kasvattaa lapsia seurakunnan yhteyteen
  • tukee vanhempia kasvatustehtävässä

 

Perhekerhotyö

Seurakunnan perhekerhotyö on kokoavaa toimintaa, joka vahvistaa seurakuntayhteyttä ja perheen keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  • sisältyy kaikkiin seurakunnan työmuotoihin
  • perustuu kristillisiin arvoihin
  • perustuu avioliiton, perheen ja vanhemmuuden tukemiseen

 

Sisäänkäynti