Strategia "A-R-T-T-U" vuoteen 2026

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. A-R-T-T-U -strategian tehtävänä on vastata, miten tätä kirkon pysyvää tehtävää toteutetaan Kemin seurakunnassa.

Strategia on mukana arjessamme, sitä käytetään vuosittain suunniteltaessa seurakunnan toimintaa ja se on perustana päätöksenteolle ja eri työalojen konkreettisille toimenpiteille. Strategia antaa suuntaa Kemin seurakunnan elämälle vuoteen 2026.

Vuonna 2026 Kemin seurakunta elää kristillistä uskoa todeksi arvojensa pohjalta yhteyttä rakentaen, toivoa tuoden sekä luomakuntaa varjellen ja lähimmäistä rakastaen. Kemin seurakuntaan halutaan kuulua. Seurakunta koetaan turvallisena kotina, jossa on tilaa erilaisille tulokulmille kristilliseen uskoon, mutta jossa yhteistä ja keskeisintä on Kristus. Kemin seurakunta nähdään luotettavana ja arvostettuna yhteistyökumppanina, jonka kanssa voidaan tehdä hyvää koko kemiläiselle yhteisölle.

Tule sinäkin mukaan kehittämään seurakuntaa, joka elää ajassa, rakkaudessa, tapahtumissa, toivossa ja uskossa!

Tuomas Tölli
Kirkkoherra
 

Arttu PDF-tiedostona

 

Tekstitiedosto. Kemin seurakunnan strategia.