Miten järjestän hautauksen?

Kirkkoherranvirastossa sovitaan vainajan siunaamiseen ja hautaamiseen liittyvistä asioista.

Osoite: Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi, seurakuntakeskuksen 2. kerros.

Puhelin: 040 831 3972 ma-to klo 10-15

Omaiset voivat tulla sopimaan vainajan siunaamisesta/hautaamisesta vaikka kuolemaan liittyviä asiapapereita ei olisi vielä saatu.

Lue lisää hautauksen järjestämisestä

 

Hautausaika ja -paikka

Hautauksia toimitetaan perjantaisin ja lauantaisin klo 10-18. Uurnan lasku voi tapahtua myös muuna arkipäivänä.

Vainaja siunaaminen voi tapahtua kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai vainajan kotona. Kirkossa siunataan ainoastaan kristilliseen uskontokuntaan kuulunut vainaja. Kappelissa voidaan järjestää myös väestörekisteriin kuuluneen vainajan siunaustilaisuus, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita (KJ 3:14). Siunauskappeleita ei luovuteta ei-kristillisen tai uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi.

 

Sankarihautamuistomerkkejä, punaisia kukkia hautakivien edessä