Miten järjestän hautauksen?

Kirkkoherranvirastossa sovitaan vainajan siunaamiseen ja hautaamiseen liittyvistä asioista.

Osoite: Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi, seurakuntakeskuksen 2. kerros.

Puhelin: 040 831 4089, 040 831 3972

Hautausasioissa kirkkoherranvirasto palvelee arkisin klo 8-15.45 ajanvarauksella.

Omaiset voivat tulla sopimaan vainajan siunaamisesta/hautaamisesta vaikka kuolemaan liittyviä asiapapereita ei olisi vielä saatu.

Lue lisää hautauksen järjestämisestä

 

Hautausaika ja -paikka

Hautauksia toimitetaan lauantaisin ja muina arkipäivinä klo 10-18. Sunnuntaihautaus on mahdollista vain, jos siunaus toimitetaan jumalanpalveluksen tai hartaustilaisuuden yhteydessä.

Vainaja voidaan siunata kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai vainajan kotona. Kirkossa siunataan ainoastaan kristilliseen uskontokuntaan kuulunut vainaja. Kappelissa voidaan järjestää myös väestörekisteriin kuuluneen vainajan siunaustilaisuus, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita (KJ 2:23). Siunauskappeleita ei luovuteta ei-kristillisen tai uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi.

 

Sankarihautamuistomerkkejä, punaisia kukkia hautakivien edessä